احکام بانوان: در این وبسایت بنا بر این شده که فقط از بزرگان نقل قول نمایم!

 

احكام بانوان
س 216: مادرم از ذريّه پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» است. آيا من نيز از سادات محسوب مى شوم؟ آيا مى توانم عادت ماهيانه ام را تا شصت سالگى، حيض قرار دهم و در آن ايام نماز و روزه خود را انجام ندهم؟
ج: زنى كه پدرش هاشمى نيست هر چند مادرش از سادات باشد اگر بعد از پنجاه سالگى خونى را مشاهده كند، محكوم به استحاضه است.
س 217: اگر زنى كه به خاطر نذر روزه روز معينى روزه دار است، در حال روزه حيض شود، چه تكليفى دارد؟
ج: روزه اش با عادت شدن، ولو در يك جزء از روز باشد، باطل مى شود و قضاى آن روز بعد از پاك شدن بر او واجب است.
س 218: لكه هائى كه زن بعد از يقين به پاك شدن مى بيند، با توجه به اين كه آن لكه ها نه اوصاف خون را دارند و نه خون مخلوط با آب را، چه حكمى دارد؟
ج: اگر خون نباشد حكم حيض را ندارد، و اگر خون باشد اگر چه به صورت لكّه هاى زرد رنگ و از ده روز تجاوز نكند همه آن لكّه ها محكوم به حيض است، و تشخيص اين موضوع به عهده زن است.
س 219: جلوگيرى از عادت ماهيانه بوسيله دارو به خاطر روزه ماه رمضان چه حكمى دارد؟
ج: اشكال ندارد.
س 220: اگر زنى در ايام باردارى به خون ريزى كمى مبتلا شود ولى باعث سقط حمل او نگردد، آيا غسل بر او واجب مى شود يا خير؟ وظيفه او چيست؟
ج: خونى كه زن در ايام باردارى مى بيند اگر صفات و شرائط حيض را داشته باشد، و يا در زمان عادت بوده و سه روز اگر چه در باطن استمرار داشته باشد خون حيض است والا استحاضه خواهد بود.
س 221: زنى داراى عادت ماهيانه معينى مثلا هفت روز است، به علت گذاشتن دستگاه جلوگيرى از حاملگى، هر بار دوازده روز خون مى بيند. آيا خونى كه از روز هفتم به بعد مى بيند خون حيض است يا استحاضه؟
ج: اگر خون تا روز دهم قطع نشود، خونى كه در ايام عادت مى بيند خون حيض است و باقى استحاضه خواهد بود.
س 222: آيا جايز است زنى كه در حال حيض و يا نفاس است داخل حرم امامزادگان «عليهم السلام» شود؟
ج: جايز است.
س 223: زنى كه عمل كورتاژ (سقط جنين) را انجام داده، در حال نفاس است يا خير؟
ج: بعد از سقط جنين ولو به صورت علقه باشد اگر خونى را مشاهده كرد، محكوم به نفاس است.
س 224: خونى كه زن در سن يائسگى مى بيند، چه حكمى دارد؟ و وظيفه شرعى او چيست؟
ج: محكوم به استحاضه است.
س 225: يكى از راههاى جلوگيرى از حاملگى هاى ناخواسته، استفاده از داروهاى ضد حاملگى است. زنهائى كه از اين داروها استفاده مى كنند لكه هاى خونى را در ايام عادت و غير آن مشاهده مى كنند. اين لكه ها چه حكمى دارد؟
ج: اگر اين لكه ها واجد شرايط شرعى حيض نباشد، حكم حيض را ندارد، بلكه محكوم به استحاضه است.

 احكام حيض بنقل از وبسایت دفتر مرجع عالیقدر اعلم علماء و استاد الفقهاء حضرت آیه الله العظمى حاج شیخ حسین مظاهری مدّ ظلّه العالى 

حيض خونى است كه غالباً در هر ماه چند روزى از رحم زن‌ها خارج مى‏شود و زن را در حال حيض، «حائض» مى‏گويند.

مسئله 358- خون حيض در بيشتر اوقات، غليظ و گرم و رنگ آن سرخ مايل به سياهى است و با فشار و كمى سوزش بيرون مى‏آيد.

مسئله 359- زن‌هاى سيّده بعد از تمام‌ شدن شصت سال قمرى يائسه مى‏شوند، يعنى خون حيض نمى‏بينند، و زن‌هايى كه سيّده نيستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال قمرى يائسه مى‏شوند.

مسئله 360- خونى كه دختر پيش از تمام شدن نه سال قمرى و زن بعد از يائسه شدن مى‏بيند، حيض نيست.

مسئله 361- زن حامله و زنى كه بچّه شير مى‏دهد، ممكن است حيض ببيند.

مسئله 362- دخترى كه نمى‏داند نه سالش تمام شده يا نه، اگر خونى ببيند كه نشانه‏هاى حيض را نداشته باشد، حيض نيست. و اگر نشانه‏هاى حيض را داشته باشد، حيض است و معلوم مى‏شود نه سال او تمام شده است.

صفحه 67

مسئله 363- زنى كه شك دارد يائسه شده يا نه، اگر خونى ببيند و نداند حيض است يا نه، بايد بنا بگذارد كه يائسه نشده است.

مسئله 364- مدّت حيض كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمى‏شود و اگر مختصرى هم از سه روز كمتر باشد، حيض نيست.

مسئله 365- بايد سه روز اوّل حيض پشت سر هم باشد، پس اگر مثلاً دو روز خون ببيند و يك روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببيند، حيض نيست.

مسئله 366- لازم نيست در تمام سه روز خون بيرون بيايد، بلكه اگر خون در فرج باشد، كافى است و چنانچه در بين سه روز، به مقدار كمى پاك شود و مدّت پاك شدن به قدرى كم باشد كه بگويند در تمام سه روز در فرج خون بوده، باز هم حيض است.

مسئله 367- اگر سه روز پشت سر هم خون ببيند و پاك شود، چنانچه دوباره خون ببيند و روزهايى كه خون ديده و در وسط پاك بوده روى هم از ده روز بيشتر نشود، روزهايى هم كه در وسط پاك بوده حيض است.

مسئله 368- اگر در ايّام عادت خونى ببيند كه از سه روز بيشتر و از ده روز كمتر باشد و نداند خون حيض است يا نه، بايد آن را حيض قرار دهد.

مسئله 369- اگر خونى ببيند و شك كند كه خون حيض است يا استحاضه، چنانچه شرايط حيض را داشته باشد بايد حيض قرار دهد.

مسئله 370- اگر خونى ببيند كه نداند خون حيض است يا بكارت، بايد خود را وارسى كند، يعنى مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند، بعد بيرون آورد پس اگر اطراف آن آلوده باشد، خون بكارت است و اگر به همۀ آن رسيده، حيض مى‏باشد.

مسئله 371- اگر كمتر از سه روز خون ببيند و پاك شود و بعد سه روز خون ببيند، خون دوّم حيض است و خون اوّل گرچه در روزهاى عادتش باشد، حيض ‏نيست.

مسئله 372- سه چيز بر حائض حرام است:

اوّل: عبادت‌هايى كه مانند نماز بايد با وضو يا غسل يا تيمّم به‌جا آورده شود، ولى به‌جا آوردن عبادت‌هايى كه نياز به آنها ندارد مانند نماز ميّت، مانعى ندارد.

دوّم: تمام چيزهايى كه بر جنب حرام است و در احكام جنابت گفته شد.

صفحه 68

سوّم: جماع‌كردن در فرج كه هم براى مرد حرام است و هم براى زن، و در پشت زن حائض، دخول‌كردن كراهت شديد دارد.

مسئله 373- اگر شمارۀ روزهاى حيض به سه قسمت تقسيم شود و مرد در قسمت اوّل آن با زن خود در قبل جماع كند، مستحب است هيجده نخود طلا كفّاره به فقير بدهد، و اگر در قسمت دوّم جماع كند، نه نخود، و اگر در قسمت سوّم جماع كند، چهار و نيم نخود بدهد.

مسئله 374- اگر كسى در هر سه قسمت حيض با زن خود جماع كند، بهتر است كه هر سه كفّاره را كه روى هم سى و يك نخود و نيم مى‏شود، بدهد.

مسئله 375- اگر انسان بعد از آنكه در حال حيض جماع كرده و كفّارۀ آن را داده دوباره جماع كند، مستحب است باز هم كفّاره بدهد. و اگر كفّاره نداده، بهتر است براى هر جماع يك كفّاره بدهد.

مسئله 376- كسى كه نمى‏تواند كفّاره بدهد، خوب است صدقه‏اى به فقير بدهد و اگر نمى‏تواند، استغفار كند.

مسئله 377- طلاق‌دادن زن در حال حيض باطل است.

مسئله 378- اگر زن بگويد حائضم يا از حيض پاك شده‏ام، بايد حرف او را قبول كرد، مگر آنكه متهم باشد.

مسئله 379- اگر زن در بين نماز حائض شود، نمازش باطل است.

مسئله 380- بعد از آنكه زن از خون حيض پاك شد، واجب است براى نماز و عبادت‌هاى ديگرى كه بايد با وضو يا غسل يا تيمّم به‌جا آورده شود، غسل كند و لازم نيست براى نماز وضو بگيرد، گرچه بهتر است وضو هم بگيرد.

مسئله 381- بعد از آنكه زن از خون حيض پاك شد، اگرچه غسل نكرده باشد، طلاق او صحيح است و شوهرش هم مى‏تواند با او جماع كند، امّا كارهاى ديگرى كه در وقت حيض بر او حرام بوده مانند توقّف در مسجد و مسّ خط قرآن، تا غسل نكند حلال نمى‏شود.

مسئله 382- نمازهاى يوميه‏اى كه زن در حال حيض نخوانده، قضا ندارد، ولى روزه‏هاى واجب را بايد قضا كند.

مسئله 383- هرگاه وقت نماز داخل شود و بداند كه اگر نماز را تأخير بيندازد حائض مى‏شود، بايد فوراً نماز بخواند.

صفحه 69

مسئله 384- اگر زن نماز را تأخير بيندازد و از اوّل وقت به اندازۀ انجام واجبات يك نماز بگذرد و حائض شود، قضاى آن نماز بر او واجب است.

مسئله 385- اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاك شود و به اندازۀ غسل يا تيمّم و خواندن يك ركعت نماز يا بيشتر وقت داشته باشد، بايد نماز را بخواند و اگر نخواند بايد قضاى آن را به‌جا آورد.

مسئله 386- اگر زن حائض بعد از پاك شدن شك كند كه براى نماز وقت دارد يا نه، بايد نمازش را بخواند.

مسئله 387- مستحب است زن حائض در وقت نماز، خود را از خون پاك نمايد و پنبه و دستمال را عوض كند و وضو بگيرد و اگر نمى‏تواند خود را پاك نمايد، با همان حال وضو بگيرد و اگر نمى‏تواند وضو بگيرد، تيمّم نمايد و در سجّادۀ خود رو به قبله بنشيند و مشغول ذكر و دعا و صلوات شود.

مسئله 388- همراه داشتن قرآن و رساندن جايى از بدن به جلد و حاشيۀ قرآن براى حائض مكروه است.

مسئله 389- زن در حال حيض مى‏تواند غسل‌هاى واجب يا مستحب مانند غسل جنابت و جمعه را به‌جا آورد.

اقسام زن‌هاى حائض‏

 

مسئله 390- زن‌هاى حائض شش دسته‏اند:

اوّل: صاحب عادت وقتيه و عدديه‏، و آن زنى است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن خون حيض ببيند و شمارۀ روزهاى حيض او هم در هر دو ماه يك اندازه باشد، مثل آنكه دو ماه پشت سر هم از اوّل تا هفتم خون ببيند.

دوّم: صاحب عادت وقتيه‏، و آن زنى است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن خون‏ حيض ببيند، ولى شماره روزهاى عادت او در هر دو ماه يك اندازه نباشد، مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اوّل ماه خون ببيند، ولى ماه اوّل روز هفتم و ماه دوّم روز هشتم از خون پاك شود.

سوّم: صاحب عادت عدديه‏ و آن زنى است كه شمارۀ روزهاى حيض او در دو ماه‏ پشت سر هم به يك اندازه ‏باشد، ولى وقت ‏ديدن آن دو خون يكى نباشد، مثل آنكه ماه اوّل از پنجم تا دهم و ماه دوّم از دوازدهم تا هفدهم خون ببيند.

چهارم: مضطربه‏ و آن زنى است كه چند ماه خون ديده، ولى عادت معيّنى پيدا نكرده يا عادتش بهم خورده و عادت تازه‏اى پيدا نكرده است.

صفحه 70

پنجم: مبتدئه‏ و آن زنى است كه دفعۀ اوّل خون ديدن اوست.

ششم: ناسيه‏ و آن زنى است كه عادت خود را فراموش كرده است. و هر كدام اينها احكامى دارند كه در مسائل آينده گفته مى‏شود.

احكام زن‌هاى حائض‏

مسئله 391- زنى كه عادت وقتيه و عدديه، يا وقتيه دارد، اگر چند روز جلوتر يا عقب‌تر از وقت عادت خود خون ببيند به طورى كه بگويند حيض را جلو يا عقب انداخته، گرچه آن خون نشانه‏هاى حيض را نداشته باشد، بايد به احكامى كه براى زن حائض گفته شد عمل كند.

مسئله 392- زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر چند روز پيش از عادت يا چند روز بعد از عادت و همۀ روزهاى عادت، خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است. و اگر از ده روز بيشتر شود، فقط خونى را كه در روزهاى عادت خود ديده، حيض است و خونى كه پيش از آن يا بعد از آن ديده استحاضه مى‏باشد، و بايد عبادت‌هايى را كه در روزهاى پيش از عادت يا بعد از عادت به‌جا نياورده، قضا نمايد.

مسئله 393- زنى كه هميشه خون مى‏بيند، اگر عادت دارد، بايد ايّام عادتش را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد، و اگر عادت ندارد، بايد خونى را كه نشانۀ حيض دارد حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد، و اگر همۀ خون‌ها يك جور باشد، بايد در هر ماه به اندازۀ عادت خويشان خود، حيض قرار دهد و اگر خويش ندارد يا ايّام عادتشان يكسان نيست يا دسترسى به آنان‏ ندارد، بايد در هر ماه ده روز را حيض قرار دهد. و از نظر وقت مخيّر است در قرار دادن اوّل ماه يا وسط ماه يا آخر آن.

مسئله 394- زنى كه عادت دارد، اگر بعد از آنكه سه روز يا بيشتر خون ديد پاك شود، بعد دوباره خون ببيند و فاصلۀ بين دو خون كمتر از ده روز باشد و همۀ روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر باشد، مثل آنكه پنج روز خون ببيند و پنج روز پاك شود و دوباره پنج روز خون ببيند، بايد هر كدام از دو خون را كه تمام يا بعض آن در ايّام عادت بوده، حيض و خون ديگر را استحاضه قرار دهد، و اگر مقدارى از خون اوّل و مقدارى از خون دوّم در ايّام عادت باشد، بايد خون اوّل را حيض قرار دهد.

صفحه 71

مسئله 395- زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند، خونى كه در روزهاى عادت ديده گرچه نشانه‏هاى حيض را نداشته باشد، حيض است، و خونى كه بعد از روزهاى عادت ديده گرچه نشانه‏هاى حيض را داشته باشد، استحاضه است.

مسئله 396- زنى كه عادت عدديه دارد، اگر بيشتر از شمارۀ عادت خود خون ببيند و از ده روز بيشتر شود، چنانچه همۀ خون‌هايى كه ديده يك‏جور باشد، بايد از موقع ديدن خون به شمارۀ روزهاى عادتش حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد، و اگر همه خون‌هايى كه ديده يك‏جور نباشد، بلكه چند روز آن نشانه حيض را داشته باشد، بايد از روزى كه نشانه حيض را دارد به اندازه عادت خود حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد.

مسئله 397- وقتيه يا مضطربه يا مبتدئه اگر بيشتر از ده روز خونى ببيند كه چند روز آن نشانۀ حيض را دارد، چنانچه خونى كه نشانۀ حيض دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد، بايد تمام آن را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد، و اگر خونى كه نشانۀ حيض دارد كمتر از سه روز يا بيشتر از ده روز باشد، يا همۀ خون‌ها يك جور باشد، بايد به اندازۀ عادت خويشان خون حيض قرار دهد، و چنانچه خويش ندارد، يا شمارۀ عادت آنان يك جور نيست، يا دسترسى به آنان ندارد، بايد تا هفت روز را حيض قرار دهد.

مسئله 398- ناسيه يعنى زنى كه عادت خود را فراموش كرده، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند، بايد روزهايى كه خون او نشانۀ حيض را دارد تا ده روز، حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد، و اگر نتواند حيض را به‌واسطۀ نشانه‏هاى آن تشخيص دهد، بايد تا هفت روز را حيض و بقيه را استحاضه قرار دهد.

مسئله 399- مبتدئه و مضطربه و ناسيه و زنى كه عادت عدديه دارد، اگر خونى ببينند كه نشانه‏هاى حيض داشته باشد، يا اطمينان كنند كه سه روز طول مى‏كشد، بايد عبادت را ترك كنند، و چنانچه بعد بفهمند حيض نبوده، بايد عبادت‌هايى را كه به‌جا نياورده‏اند قضا نمايند. ولى اگر اطمينان نكنند كه تا سه روز طول مى‏كشد و نشانه‏هاى حيض را هم نداشته باشد، بهتر است تا سه روز كارهاى استحاضه را به‌جا آورند و كارهايى را كه بر حائض حرام است ترك نمايند و چنانچه پيش از سه روز پاك نشدند، بايد آن را حيض قرار دهند.

مسئله 400- زنى كه در حيض عادت دارد، چه در وقت آن يا عدد آن يا هم در وقت و هم در عدد آن، اگر دو ماه پشت سر هم برخلاف عادت خود خونى ببيند كه وقت آن يا شمارۀ روزهاى آن يا هم وقت و هم شمارۀ روزهاى آن يكى باشد، عادتش بر مى‏گردد به آنچه در اين دو ماه ديده است.

صفحه 72

مسئله 401- زنى كه معمولًا ماهى يك مرتبه خون مى‏بيند، اگر در يك ماه دو مرتبه خون ببيند و آن خون نشانه‏هاى حيض را داشته باشد، چنانچه روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده روز كمتر نباشد، بايد هر دو را حيض قرار دهد.

مسئله 402- اگر سه روز يا بيشتر خونى ببيند كه نشانۀ حيض را دارد، بعد ده روز يا بيشتر خونى ببيند كه نشانۀ آن را ندارد، و دوباره سه روز يا بيشتر خونى به نشانه‏هاى حيض ببيند، بايد خون اوّل و آخر را كه نشانۀ حيض داشته حيض قرار دهد.

مسئله 403- اگر زن پيش از ده روز پاك شود و بداند كه در باطن خون نيست، بايد براى عبادت‌هاى خود غسل كند، گرچه گمان داشته باشد كه پيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى‏بيند، ولى اگر اطمينان داشته باشد كه پيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى‏بيند، نبايد غسل كند، بلكه بايد به احكام حائض رفتار نمايد.

مسئله 404- اگر خون زن پيش از ده روز قطع شود و احتمال دهد كه در باطن خون باشد، بايد خود را وارسى كند، پس اگر پاك بود غسل كند و اگر پاك نبود تا ده روز را حيض قرار دهد، ولى بهتر است كارهايى را كه بر حائض حرام است ترك كند و كارهاى مستحاضه را انجام دهد.

مسئله 405- خونى را كه نمى‏داند حيض است يا استحاضه، مثلاً زنى كه عادتش هفت روز است‏ اگر خونى ببيند كه بيشتر از ايّام عادت باشد و نداند كه از ده روز تجاوز مى‏كند تا آن را استحاضه قرار دهد يا قبل از ده روز قطع مى‏شود تا آن را حيض قرار دهد، مى‏تواند حيض قرار دهد، ولى بهتر است تا ده روز كارهايى را كه بر حائض حرام است ترك، و كارهاى استحاضه را انجام دهد.

مسئله 406- اگر چند روز را حيض قرار دهد و عبادت نكند، بعد بفهمد حيض نبوده است، بايد عبادت‌هايى را كه به‌جا نياورده قضا نمايد. و اگر چند روز را به گمان این‌که حيض نيست عبادت كند، بعد بفهمد حيض بوده، چنانچه آن روزها را روزه گرفته، بايد قضا نمايد.

مسئله 407- استظهار عمل مستحبّى است كه زن در ايّامى كه نمى‏داند خونى كه از او خارج ‏مى‏شود حيض است يا استحاضه، انجام مى‏دهد. و آن اين است كه كارهاى استحاضه را انجام داده، و كارهايى را كه بر حائض حرام است ترك مى‏نمايد.

مسئله 408- جلوگيرى از عادت شدن يا قطع نمودن عادت، قبل از سه روز با خوردن قرص يا استعمال آمپول و مانند اينها اشكال ندارد، و خون‌هايى كه كمتر از سه روز ديده است، حكم استحاضه را دارد.

صفحه 73

مسئله 409- زن‌هايى كه براى جلوگيرى از عادت قرص مى‏خورند، اگر آلودگی‌‌هايى مشاهده كنند كه نشانۀ حيض را ندارد، بايد آن را استحاضه قرار دهند گرچه در ايّام عادتشان باشد.

مسئله 410- ديدن آلودگى قبل از ايّام عادت در صورتى كه رحم پاك باشد و نشانۀ حيض را نداشته باشد، استحاضه است.


 

تماس با ما، خرید ایمیل ممتاز و رمز محتوای محافظت شده ۷۰ وبسایت از دفاتر ملا:آنچه در ادامه می یابید<<<

مهمترین وبسایتها، نحوه خرید ایمیل و خرید رمز مطالب محافظت شده، شماره حسابهای بانکی، آمار فضای مجازی، ساعت کار، تلفنهای ثابت، تلفنهای همراه، سامانه پیامکی، دیدارحضوری، نشانی ما، پیام رسان بله، ایمیلها و تیکت که مربوط به وبسایتهای ما هم می باشند.

ابتدا: نشانی اینترنتی مهمترین وبسایتهای دفاتر ملا.

>>> ۱- وبسایت (مُلا دات آی آر) http://www.mulla.ir که نامی است کوتاه و نوشتن آن آسان است من آن را راهی به سوی وبسایتها و وبلاگهای خودم (رضا قنبری مزرعه نو) قرار دادم.

>>>۲- وبسایت فارسی ey-khoda.ir و وبسایت عربی آیت الله نو دات کام ayatollahnoo.com و وبگاه بین الملل دفاتر ملا. http://www.nicha.ir

>>> ۳- وبسایت فکریران http://fekriran.ir/مخصوص مدیران ( محل فروش طرحها و تألیفات و وبسایتهای شیخ رضا قنبری نایینی).

>>> ۴- وبسایت القانون http://alghanoon.ir/ برای قانون ازدواج موقت.

>>> ۵- وبسایت معکم http://maakum.ir (العربیة) وبگاه رسمی دفاتر شادی و غم و اندیشه

>>> بخش خصوصی: جمیع حقوق محفوظ است.

>>> شماره حساب ۰۰۰۱۰۵۲۳۰۰۱۱۹۴۰۸ برای کلیه پرداختهای ما بانک سپه – شعبه امامزاده ابراهیم قم. شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۱۰۲۸۳۶۹۱۳۶

>>> تذکر: برای خرید نشانی ایمیل خوب و رمز مطالب و محتوای محافظت شده ۷۰ وبسایت از وبسایتهای دفاتر ملا. ابتدا ضمن تماس و هماهنگی مبلغ صد و هشتاد هزار تومان به حساب فوق واریز نموده سپس تماس بگیرید و مشخصات مبلغ واریزی را گفته و مشخصات ایمیل و رمز را از طریق (sms) پیامک تحویل بگیرید. برای انتخاب و خرید ایمیل ممتاز!! و یا خوب! به وب سایت یاالله قسمت زبان فارسی http://yallah.ir/farsi/ رفته و از آنجا دفاتر ایمیل ملا را پیگیری نموده و ایمیل خود را از میان میلیونها ایمیل خوب و ممتاز انتخاب نمایید.

***>>>نشانی ایمیلی که شما می خرید دائمی بوده و تغییر نمی کند!! و به شخص دیگر فروخته نمی شود و تعداد حروف آن هشت حرف و یا بیشتر می با شد. مثل musa@nael.ir (نرخ ایمیل ممتاز که کمتر از هشت حرف دارد، حدود صد بیست هزار تومان است) رمزی که به شما داده می شود برای تمام صفحات وبسایتها و وبلاگهای فارسی و عربی و انگلیسی و غیره می باشد (بجز وبسایت https://shopramz.ir فروشگاه دفتر) و تا تاریخ مقرر در برگه و یا sms ارسالی عوض نشده و معتبر می باشد و در صورت تغییر در طول سال، رمزهای جدید در مدت قرارداد اس ام اس خواهد شد.

اشخاصی که رمز قبلی را داشته باشند از ده هزار تومان تخفیف در خرید رمز برخوردار خواهند شد.

>>> ما بیش از ده سال است که برای تهیه محتوای این وبسایتها تلاش می کنیم و اخیرا از محتوای بیست سال پیس هم استفاده شده است. مطالب جالب از جدید و قدیم به مرور در وبسایتها اضافه خواهد شد.


>>> آمار وبسایتها و وبلاگها: توضیحا اینکه بعضی وبسایتها مطالب وسیع و ارزشمند دارند و بعضی از آنها تازه شروع شده است. در فرصتهای آینده مطالب زیادی به کمک شما مؤمنین به آنها اضافه خواهد شد و شما مؤمنین عزیز هر وبسایتی را پسندیدید می توانید جهت توسعه آن کمک فرمایید. و همچنین وبلاگهای نام برده شده در وبسایت حال بلاگ. در حال حاضر حدود ۲۰۰ فضا host با ۳۰۰ نام domain  نمایش داده می شود. آمار وبسایتها و وبلاگها از این قرار است:

وبسایت ۱۱۰ عدد.

وبسایتهای فارسی ۸۴ عدد.

وبسایتهای عربی ۱۵ عدد.

وبسایتهای انگلیسی ۱۰ عدد.

وبسایت ترکی ۱ عدد.

و وبلاگها ۵۲ عدد.

وبلاگ شخصی ۶ عدد و ۴۶ عدد مهمان.

وبلاگهای فارسی ۳۴ عدد.

وبلاگهای عربی ۱۷ عدد.

وبلاگ انگلیسی ۱ عدد.


>>> شماره حساب ۰۰۰۵۳۱۵۵۸۹۷۹۹ برای خمس و سایر وجوهات شرعیه بانک تجارت شعبه امامزاده ابراهیم قم کد شعبه ۱۵۰۷۰ شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۱۰۲۷۴۱۷۲۰۲

>>> شماره حساب ۰۱۰۵۰۶۲۴۱۸۰۰۴ برای هدایا و نذورات و وجوهی که سایر مجتهدین جامع الشرایط برای شخص اینجانب پرداخت می نمایند بانک ملی شعبه توحید قم کد شعبه ۲۷۲۰ شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۲۳۳۵۴۱۳۸۳ توضیحا این که هر سه شماره حساب بنام اینجانب رضا قنبری مزرعه نو می باشد.

>>> نشانی پرداخت همه بانکها را از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیگیری نمایید»»

به سبک کارت به کارت با داشتن رمز دوم و به طریق کارت به کارت از طریق عابر بانک

>>> ساعت کار پاره وقت: هـمـه روزه! از اذان صبح! تا ده شب! باهمـاهـنگی قبلی!!

>>> تلفن هماهنگی بانوان: ۳۸۸۱۸۱۱۱-۰۲۵ و ۰۹۱۹۴۵۱۰۰۲۰ و تلفن هماهنگی آقایان : ۳۸۸۲۴۷۷۰-۰۲۵ و ۰۹۳۲۲۵۱۲۹۸۷ و ۰۹۱۹۱۹۶۶۰۱۴

>>> سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۵۸۴۰۹۹۹۴۴۲

>>> دیدار حضوری ۱ : به نشانی قم – خیابان امامزاده ابراهیم - تقاطع معصومیه - ابتدای ۲۴ متری آیت الله کاشانی- کوچۀ ۵۸ – پـلاک ۹ سرای شادی و غم و اندیشه و منزل ملا.

>>> تذکر مهم: در هنگام مراجعه خودرو خود را در خیابانهای اطراف تقاطع معصومیه گذاشته و اگر موتورسیکلت دارید، آن را داخل حیاط بگذارید. از تقاطع معصومیه تا جلو درب شصت متر فاصله می باشد. سرای شادی و غم و اندیشه در پشت بانک صادرات تقاطع معصومیه داخل کوچه ۵۸ واقع شده است. برای وضوح نقشه را ملاحظه فرمایید جهت ملاحظه لمس یا کلیک فرمایید.

>>> کد پستی: ۸۴۶۷۱-۳۷۱۷۶

>>> دیدار حضوری ۲ : بنشانی محل درخواستی شما عزیزان.

>>> ایمیل برای امور شرعیه: info@mulla.ir

>>> ایمیل برای امور شخصی: rg@vajd.ir

>>> ایمیل برای امور دفتری: my@nael.ir

>>> پیام رسان بله: ۰۹۱۹۱۹۶۶۰۱۴                     

>>> برای ارسال تیکت به وبسایت کتابگو http://www.ketabgo.ir بروید.