احکام بانوان: در این وبسایت بنا بر این شده که فقط از بزرگان نقل قول نمایم!

 

احكام بانوان
س 216: مادرم از ذريّه پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» است. آيا من نيز از سادات محسوب مى شوم؟ آيا مى توانم عادت ماهيانه ام را تا شصت سالگى، حيض قرار دهم و در آن ايام نماز و روزه خود را انجام ندهم؟
ج: زنى كه پدرش هاشمى نيست هر چند مادرش از سادات باشد اگر بعد از پنجاه سالگى خونى را مشاهده كند، محكوم به استحاضه است.
س 217: اگر زنى كه به خاطر نذر روزه روز معينى روزه دار است، در حال روزه حيض شود، چه تكليفى دارد؟
ج: روزه اش با عادت شدن، ولو در يك جزء از روز باشد، باطل مى شود و قضاى آن روز بعد از پاك شدن بر او واجب است.
س 218: لكه هائى كه زن بعد از يقين به پاك شدن مى بيند، با توجه به اين كه آن لكه ها نه اوصاف خون را دارند و نه خون مخلوط با آب را، چه حكمى دارد؟
ج: اگر خون نباشد حكم حيض را ندارد، و اگر خون باشد اگر چه به صورت لكّه هاى زرد رنگ و از ده روز تجاوز نكند همه آن لكّه ها محكوم به حيض است، و تشخيص اين موضوع به عهده زن است.
س 219: جلوگيرى از عادت ماهيانه بوسيله دارو به خاطر روزه ماه رمضان چه حكمى دارد؟
ج: اشكال ندارد.
س 220: اگر زنى در ايام باردارى به خون ريزى كمى مبتلا شود ولى باعث سقط حمل او نگردد، آيا غسل بر او واجب مى شود يا خير؟ وظيفه او چيست؟
ج: خونى كه زن در ايام باردارى مى بيند اگر صفات و شرائط حيض را داشته باشد، و يا در زمان عادت بوده و سه روز اگر چه در باطن استمرار داشته باشد خون حيض است والا استحاضه خواهد بود.
س 221: زنى داراى عادت ماهيانه معينى مثلا هفت روز است، به علت گذاشتن دستگاه جلوگيرى از حاملگى، هر بار دوازده روز خون مى بيند. آيا خونى كه از روز هفتم به بعد مى بيند خون حيض است يا استحاضه؟
ج: اگر خون تا روز دهم قطع نشود، خونى كه در ايام عادت مى بيند خون حيض است و باقى استحاضه خواهد بود.
س 222: آيا جايز است زنى كه در حال حيض و يا نفاس است داخل حرم امامزادگان «عليهم السلام» شود؟
ج: جايز است.
س 223: زنى كه عمل كورتاژ (سقط جنين) را انجام داده، در حال نفاس است يا خير؟
ج: بعد از سقط جنين ولو به صورت علقه باشد اگر خونى را مشاهده كرد، محكوم به نفاس است.
س 224: خونى كه زن در سن يائسگى مى بيند، چه حكمى دارد؟ و وظيفه شرعى او چيست؟
ج: محكوم به استحاضه است.
س 225: يكى از راههاى جلوگيرى از حاملگى هاى ناخواسته، استفاده از داروهاى ضد حاملگى است. زنهائى كه از اين داروها استفاده مى كنند لكه هاى خونى را در ايام عادت و غير آن مشاهده مى كنند. اين لكه ها چه حكمى دارد؟
ج: اگر اين لكه ها واجد شرايط شرعى حيض نباشد، حكم حيض را ندارد، بلكه محكوم به استحاضه است.

 احكام حيض بنقل از وبسایت دفتر مرجع عالیقدر اعلم علماء و استاد الفقهاء حضرت آیه الله العظمى حاج شیخ حسین مظاهری مدّ ظلّه العالى 

حيض خونى است كه غالباً در هر ماه چند روزى از رحم زن‌ها خارج مى‏شود و زن را در حال حيض، «حائض» مى‏گويند.

مسئله 358- خون حيض در بيشتر اوقات، غليظ و گرم و رنگ آن سرخ مايل به سياهى است و با فشار و كمى سوزش بيرون مى‏آيد.

مسئله 359- زن‌هاى سيّده بعد از تمام‌ شدن شصت سال قمرى يائسه مى‏شوند، يعنى خون حيض نمى‏بينند، و زن‌هايى كه سيّده نيستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال قمرى يائسه مى‏شوند.

مسئله 360- خونى كه دختر پيش از تمام شدن نه سال قمرى و زن بعد از يائسه شدن مى‏بيند، حيض نيست.

مسئله 361- زن حامله و زنى كه بچّه شير مى‏دهد، ممكن است حيض ببيند.

مسئله 362- دخترى كه نمى‏داند نه سالش تمام شده يا نه، اگر خونى ببيند كه نشانه‏هاى حيض را نداشته باشد، حيض نيست. و اگر نشانه‏هاى حيض را داشته باشد، حيض است و معلوم مى‏شود نه سال او تمام شده است.

صفحه 67

مسئله 363- زنى كه شك دارد يائسه شده يا نه، اگر خونى ببيند و نداند حيض است يا نه، بايد بنا بگذارد كه يائسه نشده است.

مسئله 364- مدّت حيض كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمى‏شود و اگر مختصرى هم از سه روز كمتر باشد، حيض نيست.

مسئله 365- بايد سه روز اوّل حيض پشت سر هم باشد، پس اگر مثلاً دو روز خون ببيند و يك روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببيند، حيض نيست.

مسئله 366- لازم نيست در تمام سه روز خون بيرون بيايد، بلكه اگر خون در فرج باشد، كافى است و چنانچه در بين سه روز، به مقدار كمى پاك شود و مدّت پاك شدن به قدرى كم باشد كه بگويند در تمام سه روز در فرج خون بوده، باز هم حيض است.

مسئله 367- اگر سه روز پشت سر هم خون ببيند و پاك شود، چنانچه دوباره خون ببيند و روزهايى كه خون ديده و در وسط پاك بوده روى هم از ده روز بيشتر نشود، روزهايى هم كه در وسط پاك بوده حيض است.

مسئله 368- اگر در ايّام عادت خونى ببيند كه از سه روز بيشتر و از ده روز كمتر باشد و نداند خون حيض است يا نه، بايد آن را حيض قرار دهد.

مسئله 369- اگر خونى ببيند و شك كند كه خون حيض است يا استحاضه، چنانچه شرايط حيض را داشته باشد بايد حيض قرار دهد.

مسئله 370- اگر خونى ببيند كه نداند خون حيض است يا بكارت، بايد خود را وارسى كند، يعنى مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند، بعد بيرون آورد پس اگر اطراف آن آلوده باشد، خون بكارت است و اگر به همۀ آن رسيده، حيض مى‏باشد.

مسئله 371- اگر كمتر از سه روز خون ببيند و پاك شود و بعد سه روز خون ببيند، خون دوّم حيض است و خون اوّل گرچه در روزهاى عادتش باشد، حيض ‏نيست.

مسئله 372- سه چيز بر حائض حرام است:

اوّل: عبادت‌هايى كه مانند نماز بايد با وضو يا غسل يا تيمّم به‌جا آورده شود، ولى به‌جا آوردن عبادت‌هايى كه نياز به آنها ندارد مانند نماز ميّت، مانعى ندارد.

دوّم: تمام چيزهايى كه بر جنب حرام است و در احكام جنابت گفته شد.

صفحه 68

سوّم: جماع‌كردن در فرج كه هم براى مرد حرام است و هم براى زن، و در پشت زن حائض، دخول‌كردن كراهت شديد دارد.

مسئله 373- اگر شمارۀ روزهاى حيض به سه قسمت تقسيم شود و مرد در قسمت اوّل آن با زن خود در قبل جماع كند، مستحب است هيجده نخود طلا كفّاره به فقير بدهد، و اگر در قسمت دوّم جماع كند، نه نخود، و اگر در قسمت سوّم جماع كند، چهار و نيم نخود بدهد.

مسئله 374- اگر كسى در هر سه قسمت حيض با زن خود جماع كند، بهتر است كه هر سه كفّاره را كه روى هم سى و يك نخود و نيم مى‏شود، بدهد.

مسئله 375- اگر انسان بعد از آنكه در حال حيض جماع كرده و كفّارۀ آن را داده دوباره جماع كند، مستحب است باز هم كفّاره بدهد. و اگر كفّاره نداده، بهتر است براى هر جماع يك كفّاره بدهد.

مسئله 376- كسى كه نمى‏تواند كفّاره بدهد، خوب است صدقه‏اى به فقير بدهد و اگر نمى‏تواند، استغفار كند.

مسئله 377- طلاق‌دادن زن در حال حيض باطل است.

مسئله 378- اگر زن بگويد حائضم يا از حيض پاك شده‏ام، بايد حرف او را قبول كرد، مگر آنكه متهم باشد.

مسئله 379- اگر زن در بين نماز حائض شود، نمازش باطل است.

مسئله 380- بعد از آنكه زن از خون حيض پاك شد، واجب است براى نماز و عبادت‌هاى ديگرى كه بايد با وضو يا غسل يا تيمّم به‌جا آورده شود، غسل كند و لازم نيست براى نماز وضو بگيرد، گرچه بهتر است وضو هم بگيرد.

مسئله 381- بعد از آنكه زن از خون حيض پاك شد، اگرچه غسل نكرده باشد، طلاق او صحيح است و شوهرش هم مى‏تواند با او جماع كند، امّا كارهاى ديگرى كه در وقت حيض بر او حرام بوده مانند توقّف در مسجد و مسّ خط قرآن، تا غسل نكند حلال نمى‏شود.

مسئله 382- نمازهاى يوميه‏اى كه زن در حال حيض نخوانده، قضا ندارد، ولى روزه‏هاى واجب را بايد قضا كند.

مسئله 383- هرگاه وقت نماز داخل شود و بداند كه اگر نماز را تأخير بيندازد حائض مى‏شود، بايد فوراً نماز بخواند.

صفحه 69

مسئله 384- اگر زن نماز را تأخير بيندازد و از اوّل وقت به اندازۀ انجام واجبات يك نماز بگذرد و حائض شود، قضاى آن نماز بر او واجب است.

مسئله 385- اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاك شود و به اندازۀ غسل يا تيمّم و خواندن يك ركعت نماز يا بيشتر وقت داشته باشد، بايد نماز را بخواند و اگر نخواند بايد قضاى آن را به‌جا آورد.

مسئله 386- اگر زن حائض بعد از پاك شدن شك كند كه براى نماز وقت دارد يا نه، بايد نمازش را بخواند.

مسئله 387- مستحب است زن حائض در وقت نماز، خود را از خون پاك نمايد و پنبه و دستمال را عوض كند و وضو بگيرد و اگر نمى‏تواند خود را پاك نمايد، با همان حال وضو بگيرد و اگر نمى‏تواند وضو بگيرد، تيمّم نمايد و در سجّادۀ خود رو به قبله بنشيند و مشغول ذكر و دعا و صلوات شود.

مسئله 388- همراه داشتن قرآن و رساندن جايى از بدن به جلد و حاشيۀ قرآن براى حائض مكروه است.

مسئله 389- زن در حال حيض مى‏تواند غسل‌هاى واجب يا مستحب مانند غسل جنابت و جمعه را به‌جا آورد.

احكام استحاضه‏ بنقل از وبسایت دفتر مرجع عالیقدر اعلم علماء و استاد الفقهاء حضرت آیه الله العظمى حاج شیخ حسین مظاهری مدّ ظلّه العالى 

صفحه 64

 

غير از خون حيض و نفاس و زخم و دُمَل و بكارت، هر خونى از زن خارج شود، خون استحاضه است و زن را در حال استحاضه، «مستحاضه» مى‏نامند.

مسئله 339- استحاضه سه قسم است:

اوّل: قليله.

دوّم: متوسّطه.

سوّم: كثيره.

قليله آن است كه اگر زن به خود پنبه‏اى بگيرد فقط ظاهر آن آلوده شود، و در متوسّطه خون به درون پنبه نفوذ كند ولى از طرف ديگر آن خارج نشود، و در كثيره خون پنبه را فرا گرفته و از طرف ديگر خارج شود.

مسئله 340- در استحاضۀ قليله زن بايد براى هر نماز يك وضو بگيرد و خود را تطهير كند، و در استحاضۀ متوسّطه بايد براى نماز صبح غسل كند و وضو بگيرد و تا صبح ديگر براى نمازهاى خود كارهاى استحاضۀ قليله را انجام دهد، و در استحاضۀ كثيره علاوه بر كارهاى استحاضه متوسّطه، بايد يك غسل براى نماز ظهر و عصر و يكى براى نماز مغرب و عشا به‌جا آورد، و بين نمازهاى ظهر و عصر يا مغرب و عشا فاصله نيندازد، و اگر فاصله بيندازد، بايد دوباره غسل كند، و اگر بين هر نماز واجب يا مستحب فاصله نيندازد، يك غسل كافى است. بنابراين اگر نماز ظهر و عصر را نزديك غروب بخواند مى‏تواند با يك غسل، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را بخواند. و اين احكام در صورتى است كه خون خارج شود، ولى اگر خون خارج نشود، گرچه بداند دوباره خون مى‏آيد يا خون در باطن وجود دارد، با وضو و غسلى كه دارد مى‏تواند نماز بخواند.

مسئله 341- مستحاضۀ متوسّطه و كثيره كه بايد وضو بگيرد و غسل كند، هر كدام را اوّل به‌جا آورد صحيح است، ولى بهتر آن است كه اوّل وضو بگيرد.

مسئله 342- اگر استحاضۀ زن بعد از نماز تغيير كند، مثلاً از قليله، متوسّطه يا كثيره و يا از متوسّطه، كثيره شود، بايد براى نمازهاى بعد به تكليف فعلى خود عمل نمايد، مثلاً اگر استحاضۀ قليله بعد از نماز صبح متوسّطه شود، بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند و اگر كثيره شود بايد براى نماز مغرب و عشا هم غسل نمايد.

صفحه 65

مسئله 343- مستحاضۀ كثيره يا متوسّطه اگر پيش از داخل شدن وقت نماز براى نماز غسل كند، چنانچه فاصله زياد باشد، غسل او باطل است، ولى اگر قبل از اذان صبح براى نماز شب غسل كند، لازم نيست براى نماز صبح دوباره غسل و وضو را به‌جا آورد.

مسئله 344- زن مستحاضه براى خواندن نماز قضا و آيات و احتياط و سجده فراموش شده و تشهّد فراموش شده، اگر آنها را بعد از نماز فوراً به‌جا آورد، لازم نيست كارهاى استحاضه را انجام دهد.

مسئله 345- زن مستحاضه بعد از آنكه خونش قطع شد فقط براى نماز اوّلى كه مى‏خواند بايد كارهاى مستحاضه را انجام دهد، ولى اگر بداند از وقتى كه براى نماز پيش مشغول غسل شده ديگر خون نيامده، لازم نيست دوباره غسل نمايد.

مسئله 346- اگر زن نداند استحاضۀ او چه قسم است، لازم نيست خود را وارسى نمايد. پس اگر بداند سابقاً كداميك از سه قسم بوده، به وظيفۀ همان قسم رفتار نمايد، و الّا اگر شك دارد بنا را بر اقل بگذارد، مثلاً اگر نداند استحاضه‏اش قليله است يا غير آن، به وظيفۀ قليله عمل كند و عباداتش صحيح است، گرچه بعد بفهمد وظيفۀ واقعيش غير آن بوده است.

مسئله 347- زن مستحاضه اگر بداند از وقتى كه مشغول وضو يا غسل شده خونى از او بيرون نيامده و تا بعد از نماز هم خون در داخل فرج نيست و بيرون نمى‏آيد، مى‏تواند خواندن نماز را تأخير بيندازد.

مسئله 348- اگر مستحاضه بداند كه پيش از گذشتن وقت نماز به كلّى پاك مى‏شود يا به اندازۀ خواندن نماز، خون بند مى‏آيد، بايد صبر كند و نماز را در وقتى كه پاك است بخواند.

مسئله 349- مستحاضۀ قليله بعد از وضو و مستحاضۀ كثيره و متوسّطه بعد از غسل و وضو بايد فوراً مشغول نماز شود، ولى گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهاى قبل از نماز اشكال ندارد، و در نماز هم مى‏تواند كارهاى مستحب مثل قنوت و غير آن را به‌جا آورد و همچنين انجام تعقيبات متعارفه براى نمازهاى بعد اشكال ندارد.

مسئله 350- اگر در موقع غسل، خون قطع نشود، غسل صحيح است، ولى اگر موجب سرايت نجاست به جاهاى ديگر بدن شود و نتواند از جريان خون جلوگيرى كند، بايد تيمّم نمايد.

مسئله 351- زن مستحاضه اگر بخواهد روزه بگيرد، لازم نيست از بيرون‌آمدن خون جلوگيرى‏ نمايد.

مسئله 352- روزۀ مستحاضه مطلقاً صحيح است، گرچه غسل‌هاى خود را انجام ندهد.

 

احكام نفاس‏ بنقل از وبسایت دفتر مرجع عالیقدر اعلم علماء و استاد الفقهاء حضرت آیه الله العظمى حاج شیخ حسین مظاهری مدّ ظلّه العالى 

 

مسئله 411- از وقتى كه اوّلين جزء بچّه از شكم مادر بيرون مى‏آيد چه زايمان طبيعى باشد يا غير طبيعى (سزارين)، خونى كه زن مى‏بيند، اگر پيش از ده روز يا سر ده روز قطع شود، خون نفاس است. و زن را در حال نفاس، «نُفَساء» مى‏گويند.

مسئله 412- خونى كه زن پيش از بيرون‌آمدن اوّلين جزء بچّه مى‏بيند، نفاس نيست.

مسئله 413- لازم نيست كه خلقت بچّه تمام باشد، بلكه اگر خون بسته‏اى هم از رحم زن خارج شود و خود زن بداند، يا يك نفر قابله بگويد كه اگر در رحم مى‏مانْد انسان مى‏شد، خونى كه‏ مى‏بيند نفاس است.

مسئله 414- ممكن است خون نفاس يك آن بيشتر نيايد، ولى بيشتر از ده روز نمى‏شود.

مسئله 415- هرگاه شك كند كه چيزى سقط شده يا نه، يا چيزى كه سقط شده اگر مى‏ماند انسان مى‏شد يا نه، لازم نيست وارسى كند، و خونى كه از او خارج مى‏شود شرعاً نفاس نيست.

مسئله 416- كارهايى كه بر حائض حرام است، بر نُفَساء هم حرام است، و آنچه بر حائض، واجب و مستحب و مكروه است، بر نُفَساء نيز چنين است.

مسئله 417- وقتى زن از خون نفاس پاك شد، بايد غسل كند و عبادت‌هاى خود را به‌جا آورد. و اگر دوباره خون ببيند، چنانچه روزهايى كه خون ديده ‏با روزهايى كه در وسط پاك بوده، روى هم ده روز يا كمتر باشد، تمام آن نفاس است.

مسئله 418- اگر زن از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون هست، بايد خود را وارسى كند كه اگر پاك است براى عبادت‌هاى خود غسل نمايد.

مسئله 419- خون نفاس زن، چنانچه در حيض عادت دارد، به اندازۀ روزهاى عادت او نفاس و بقيه استحاضه است و اگر عادت ندارد تا ده روز نفاس و بقيه استحاضه مى‏باشد، و بهتر است كسى كه عادت دارد از روز بعد از عادت و كسى كه عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هيجدهم زايمان،

 


 

تماس با ما، خرید ایمیل ممتاز و رمز محتوای محافظت شده ۷۰ وبسایت از دفاتر ملا:آنچه در ادامه می یابید<<<

مهمترین وبسایتها، نحوه خرید ایمیل و خرید رمز مطالب محافظت شده، شماره حسابهای بانکی، آمار فضای مجازی، ساعت کار، تلفنهای ثابت، تلفنهای همراه، سامانه پیامکی، دیدارحضوری، نشانی ما، پیام رسان بله، ایمیلها و تیکت که مربوط به وبسایتهای ما هم می باشند.

ابتدا: نشانی اینترنتی مهمترین وبسایتهای دفاتر ملا.

>>> ۱- وبسایت (مُلا دات آی آر) http://www.mulla.ir که نامی است کوتاه و نوشتن آن آسان است من آن را راهی به سوی وبسایتها و وبلاگهای خودم (رضا قنبری مزرعه نو) قرار دادم.

>>>۲- وبسایت فارسی ey-khoda.ir و وبسایت عربی آیت الله نو دات کام ayatollahnoo.com و وبگاه بین الملل دفاتر ملا. http://www.nicha.ir

>>> ۳- وبسایت فکریران http://fekriran.ir/مخصوص مدیران ( محل فروش طرحها و تألیفات و وبسایتهای شیخ رضا قنبری نایینی).

>>> ۴- وبسایت القانون http://alghanoon.ir/ برای قانون ازدواج موقت.

>>> ۵- وبسایت معکم http://maakum.ir (العربیة) وبگاه رسمی دفاتر شادی و غم و اندیشه

>>> بخش خصوصی: جمیع حقوق محفوظ است.

>>> شماره حساب ۰۰۰۱۰۵۲۳۰۰۱۱۹۴۰۸ برای کلیه پرداختهای ما بانک سپه – شعبه امامزاده ابراهیم قم. شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۱۰۲۸۳۶۹۱۳۶

>>> تذکر: برای خرید نشانی ایمیل خوب و رمز مطالب و محتوای محافظت شده ۷۰ وبسایت از وبسایتهای دفاتر ملا. ابتدا ضمن تماس و هماهنگی مبلغ صد و هشتاد هزار تومان به حساب فوق واریز نموده سپس تماس بگیرید و مشخصات مبلغ واریزی را گفته و مشخصات ایمیل و رمز را از طریق (sms) پیامک تحویل بگیرید. برای انتخاب و خرید ایمیل ممتاز!! و یا خوب! به وب سایت یاالله قسمت زبان فارسی http://yallah.ir/farsi/ رفته و از آنجا دفاتر ایمیل ملا را پیگیری نموده و ایمیل خود را از میان میلیونها ایمیل خوب و ممتاز انتخاب نمایید.

***>>>نشانی ایمیلی که شما می خرید دائمی بوده و تغییر نمی کند!! و به شخص دیگر فروخته نمی شود و تعداد حروف آن هشت حرف و یا بیشتر می با شد. مثل musa@nael.ir (نرخ ایمیل ممتاز که کمتر از هشت حرف دارد، حدود صد بیست هزار تومان است) رمزی که به شما داده می شود برای تمام صفحات وبسایتها و وبلاگهای فارسی و عربی و انگلیسی و غیره می باشد (بجز وبسایت https://shopramz.ir فروشگاه دفتر) و تا تاریخ مقرر در برگه و یا sms ارسالی عوض نشده و معتبر می باشد و در صورت تغییر در طول سال، رمزهای جدید در مدت قرارداد اس ام اس خواهد شد.

اشخاصی که رمز قبلی را داشته باشند از ده هزار تومان تخفیف در خرید رمز برخوردار خواهند شد.

>>> ما بیش از ده سال است که برای تهیه محتوای این وبسایتها تلاش می کنیم و اخیرا از محتوای بیست سال پیس هم استفاده شده است. مطالب جالب از جدید و قدیم به مرور در وبسایتها اضافه خواهد شد.


>>> آمار وبسایتها و وبلاگها: توضیحا اینکه بعضی وبسایتها مطالب وسیع و ارزشمند دارند و بعضی از آنها تازه شروع شده است. در فرصتهای آینده مطالب زیادی به کمک شما مؤمنین به آنها اضافه خواهد شد و شما مؤمنین عزیز هر وبسایتی را پسندیدید می توانید جهت توسعه آن کمک فرمایید. و همچنین وبلاگهای نام برده شده در وبسایت حال بلاگ. در حال حاضر حدود ۲۰۰ فضا host با ۳۰۰ نام domain  نمایش داده می شود. آمار وبسایتها و وبلاگها از این قرار است:

وبسایت ۱۱۰ عدد.

وبسایتهای فارسی ۸۴ عدد.

وبسایتهای عربی ۱۵ عدد.

وبسایتهای انگلیسی ۱۰ عدد.

وبسایت ترکی ۱ عدد.

و وبلاگها ۵۲ عدد.

وبلاگ شخصی ۶ عدد و ۴۶ عدد مهمان.

وبلاگهای فارسی ۳۴ عدد.

وبلاگهای عربی ۱۷ عدد.

وبلاگ انگلیسی ۱ عدد.


>>> شماره حساب ۰۰۰۵۳۱۵۵۸۹۷۹۹ برای خمس و سایر وجوهات شرعیه بانک تجارت شعبه امامزاده ابراهیم قم کد شعبه ۱۵۰۷۰ شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۱۰۲۷۴۱۷۲۰۲

>>> شماره حساب ۰۱۰۵۰۶۲۴۱۸۰۰۴ برای هدایا و نذورات و وجوهی که سایر مجتهدین جامع الشرایط برای شخص اینجانب پرداخت می نمایند بانک ملی شعبه توحید قم کد شعبه ۲۷۲۰ شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۲۳۳۵۴۱۳۸۳ توضیحا این که هر سه شماره حساب بنام اینجانب رضا قنبری مزرعه نو می باشد.

>>> نشانی پرداخت همه بانکها را از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیگیری نمایید»»

به سبک کارت به کارت با داشتن رمز دوم و به طریق کارت به کارت از طریق عابر بانک

>>> ساعت کار پاره وقت: هـمـه روزه! از اذان صبح! تا ده شب! باهمـاهـنگی قبلی!!

>>> تلفن هماهنگی بانوان: ۳۸۸۱۸۱۱۱-۰۲۵ و ۰۹۱۹۴۵۱۰۰۲۰ و تلفن هماهنگی آقایان : ۳۸۸۲۴۷۷۰-۰۲۵ و ۰۹۳۲۲۵۱۲۹۸۷ و ۰۹۱۹۱۹۶۶۰۱۴

>>> سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۵۸۴۰۹۹۹۴۴۲

>>> دیدار حضوری ۱ : به نشانی قم – خیابان امامزاده ابراهیم - تقاطع معصومیه - ابتدای ۲۴ متری آیت الله کاشانی- کوچۀ ۵۸ – پـلاک ۹ سرای شادی و غم و اندیشه و منزل ملا.

>>> تذکر مهم: در هنگام مراجعه خودرو خود را در خیابانهای اطراف تقاطع معصومیه گذاشته و اگر موتورسیکلت دارید، آن را داخل حیاط بگذارید. از تقاطع معصومیه تا جلو درب شصت متر فاصله می باشد. سرای شادی و غم و اندیشه در پشت بانک صادرات تقاطع معصومیه داخل کوچه ۵۸ واقع شده است. برای وضوح نقشه را ملاحظه فرمایید جهت ملاحظه لمس یا کلیک فرمایید.

>>> کد پستی: ۸۴۶۷۱-۳۷۱۷۶

>>> دیدار حضوری ۲ : بنشانی محل درخواستی شما عزیزان.

>>> ایمیل برای امور شرعیه: info@mulla.ir

>>> ایمیل برای امور شخصی: rg@vajd.ir

>>> ایمیل برای امور دفتری: my@nael.ir

>>> پیام رسان بله: ۰۹۱۹۱۹۶۶۰۱۴                     

>>> برای ارسال تیکت به وبسایت کتابگو http://www.ketabgo.ir بروید.